Σχεδιάζουμε το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα coaching προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες σας.

Στην iTechScope πιστεύουμε ότι το corporate coaching είναι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες management των τελευταίων πενήντα ετών και είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση γρήγορων, θετικών, και μακροπρόθεσμων οργανωτικών αλλαγών. Αν αναζητάτε εξαιρετικές και αυθεντικές ηγετικές δεξιότητες και αισθάνεστε ότι η εταιρεία σας θα μπορούσε να έχει μια τεράστια και ουσιαστική βελτίωση  στην επικοινωνία, την ομαδική εργασία και την επίτευξη των στόχων του, τότε το corporate coaching είναι το πιο δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξη σας σε ένα ισχυρότερο και πιο βιώσιμο επίπεδο - είτε απευθύνεται σε στελέχη, managers, ομάδες ή και ολόκληρη την εταιρεία .

Στη σύγχρονη εποχή το coaching είναι ένα εργαλείο και μία δεξιότητα που μπορεί να επιταχύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των υπαλλήλων σας, να μειώσει τον δείκτη κίνησης προσωπικού και το κόστος που συνδέεται με αυτό, να ενισχύσει τηναφοσίωση και συμμετοχή προσωπικού, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αναπτύξει μια coaching κουλτούρα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την αυθεντική ηγεσία και την αυτονομία εντός της εταιρείας.

Τα coaching προγράμματα μας επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας για να αναπτύξουν τις εσώτερες αυθεντικές και ηγετικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν πραγματική αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.

Για πετύχουμε μία τέτοια εξειδικευμένη επιχειρησιακή αλλαγή έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα έμπειρων coaches. Επαγγελματίες που είναι άρτια καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι στην τέχνη του coaching και επενδύουν συνεχώς στην επαγγελματική τους εξέλιξη ώστε να αποδίδουν αποτελέσματα και αλλαγές που μοιάζουν αδύνατον να επιτευχθούν. Οι coaches μας είναι διαπιστευμένοι από το International coach federation και αποδεδειγμένα βοηθούν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές τους προκλήσεις και να επιτύχουν υψηλά επίπεδα αριστείας χάρις στη βαθιά κατανόηση και εμπειρία τους στη διαπροσωπική δυναμική, στη συναισθηματική ανθεκτικότητα και νοημοσύνη, στις νευροεπιστήμες, στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας mBraining, στο νευρογλωσσικό προγραμματισμό, στη  συστημική καθοδήγηση, στη ψυχική ανάπτυξη ενηλίκων και στη ουσιαστική ολιστική επαγγελματική εμπειρία τους.

Executive Leadership Coaching

Στελεχών - προάγοντας την αυθεντική ηγεσία

C-Level Executives | Directors | Senior & Mid-Level Management Coaching

Team Coaching

Eργαζόμαστε καλύτερα μαζί, με στόχο ένα κοινό όραμα

Businesses | SME | Teams & Organizations

Coaching for Authentic Leadership

Σεμινάριο

Leaders | Managers