Σχεδιασμένο για Στελέχη C-Level, Διευθυντές και Managers ανώτερου & μεσαίου επιπέδου διοίκησης

Οι εξαιρετικά επιτυχημένοι αθλητές χρησιμοποιούν προπονητές για να τους βοηθήσουν να φτάσουν το μέγιστο των επιδόσεων τους.

Το ίδιο ισχύει και για κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας που παρέχουν στους υπαλλήλους τους coaching, γνωρίζοντας ότι έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει στελέχη, ομάδες και ολόκληρες εταιρείες από καλές σε εξαιρετικές. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις παρέχουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης one-on-one σε διάφορα διοικητικά επίπεδα ώστε να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εργασιακή απόδοσή, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σπάζοντας το κοινό στερεότυπο ότι το executive coaching είναι διαθέσιμο μόνο για τους "λίγους εκλεκτούς" ή μόνο για "διορθωτικούς σκοπούς" στη δομή μιας εταιρείας.

Η πείρα και η τεχνογνωσία μας, μας έχει αποδείξει ότι οι πιο σημαντικές ικανότητες που προσφέρει ένας coach

είναι η εμπιστευτικότητα, η εμπιστοσύνη και η δυνατότητα να εστιάζει απόλυτα στις ανάγκες του coachee. Βασιζόμενη σε αυτές τις αρχές, η iTechScope δημιούργησε ένα σύνολο υψηλής ποιότητας προγραμμάτων executive coaching, που προσφέρουν πλήρη υποστήριξη, παροχή κινήτρων, θετική και αποτελεσματική ενθάρρυνση, προγραμματισμός χρονοδιαγραμμάτων και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων που απαιτείται να έχουν οι ανώτεροι διευθυντές και στελέχη για την επίτευξη των στόχων τους και τη σωστή διοίκηση του προσωπικού τους.

Πώς ακριβώς το καταφέραμε αυτό;

Η προσέγγιση μας

Στην iTechScope στοχεύουμε στη δημιουργία εποικοδομητικών και ουσιαστικών σχέσεων με τους πελάτες μας. Η εμπειρία και τεχνογνωσία μας στο coaching, σε συνδυασμο με την εξειδίκευση των coaches μας, δημιουργούν ένα πρόγραμμα executive coaching που

 • Εστιάζει πλήρως στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων
 • Αφοσιώνεται στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης coaching εν αντιθέσει με την παραδοσιακή επιχειρησιακή προσέγγιση.

Αυτό σημαίνει ότι οι coaches μας δουλεύουν σε συστηματικό επίπεδο ανάλυσης ενώ λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές προσωπικοτήτων, συμπεριφορών, αντίληψης και πεποιθήσεων που συνυπάρχουν σε μία εταιρεία. Αυτή η προσέγγιση είναι η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και των ουσιαστικών αλλαγών που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Τα προγράμματα executive coaching που σχεδιάζουμε έχουν ως στόχο να επικεντρωθούν στην αύξηση της εταιρικής απόδοσης αυξάνοντας τις επιδόσεις των στελεχών. Η προσέγγιση μας βοηθά τα στελέχη να:

 • Αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις αυτών στην απόδοσή τους
 • Αναγνωρίσουν και να καταλάβουν την συμπεριφορά τους και τη στάση τους στο εργασιακό περιβάλλον και πως αυτή τους επηρεάζει
 • Αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των συναδέλφων και συνεργατών τους
 • Κατανοήσουν τους δείκτες που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση τους
 • Καταλάβουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θα μεγιστοποιηθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης

Leadership coaching - Η προσέγγιση μας

Το leadership coaching δεν είναι λύση ανάγκης ή της στιγμής. Είναι μία συλλογική διαδικασία που θα αποκαλύψει τη πλήρη δυναμική ενός ατόμου ή μιας ομάδας και θα βοηθήσει τα ήδη επιτυχημένα άτομα να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Η προσέγγισή μας στο leadership coaching είναι να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα βάση των ατομικών αναγκών κάθε πελάτη μέσα από μια συνεχή συνεργασία σχεδιασμένη ώστε να τους βοηθήσει να αποδώσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Αν και κάθε πρόγραμμα leadership coaching είναι μοναδικό, η iTechScope ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών όπως περιγράφεται παρακάτω:

1

Σχεδιασμός

Εισαγωγική συζήτηση για να συζητηθούν οι αρχικοί στόχοι, να τεθούν οι προσδοκίες και να καθοριστεί ο τρόπος συνεργασίας που θα παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2

Αξιολόγηση

Για να αποσαφηνιστεί η τρέχουσα κατάσταση, αναλύεται και προσαρμόζεται κατάλληλα η προσέγγιση του leadership coaching, ενώ δίνεται το πλαίσιο για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Ο τύπος και η κλίμακα αξιολόγησης που διεξάγουμε ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυπικά προφίλ προσωπικότητας / συμπεριφοράς ή 360 leadership surveys. Συνήθως, διεξάγουμε εμπιστευτικές συνεντεύξεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους, τους άμεσους υφισταμένους και τους συνεργάτες του coachee για να αποκτήσουμε ποιοτικό feedback, να γνωρίσουμε τον ενδιαφερόμενο και να τον εξοικειώσουμε με τη διαδικασία. Μπορούμε επίσης να διεξάγουμε μια εκτενέστερη αξιολόγηση σε εταιρικό επίπεδο για να παρέχουμε μια ευρύτερη και πληρέστερη εικόνα.

3

Ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης & ορισμός στόχων

Αυτή είναι μια συνεργιστική διαδικασία μεταξύ του coach και του στελέχους. Δημιουργεί αυτογνωσία, αποσαφηνίζει τους στόχους του προγράμματος και καθορίζει το "τι και πώς" της διαδικασίας του leadership coaching. Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε και άλλους ενδιαφερόμενους σε αυτήν τη διαδικασία για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να θέσουμε προσδοκίες και στόχους.

4

Leadership coaching συνεδρίες

Στη σχέση και προσέγγιση coaching ο πελάτης καθορίζει την ατζέντα και ο coach διαχειρίζεται τη διαδικασία. Ο coach προσφέρει μια αντικειμενική οπτική, καθώς και πολύτιμο feedback και πληροφορίες, ενώ χρησιμεύει ως ένας ανεξάρτητος παρατηρητής που θα βοηθήσει τον coachee στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες επικοινωνίας και μας βοηθά να κατανοήσουμε τον coachee και να παρέχουμε στοχευμένο feedback, οδηγώντας σε καλύτερες αποφάσεις και δράσεις.

Τα προγράμματα coaching της iTechScope διαρκούν από 3 έως 12 μήνες, ανάλογα με τους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση - μία ή δύο φορές το μήνα - ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα και τις ανάγκες των συμβαλλόμενων μερών. Κατά τις προγραμματισμένες συνεδρίες coaching, ο πελάτης θα ολοκληρώσει συγκεκριμένες ενέργειες που υποστηρίζουν την ολιστική εκπαίδευση και την επίτευξη καθορισμένων στόχων. Ο coach μπορεί να παρέχει πρόσθετο υλικό όπως σχετικά άρθρα, checkpoints, και διάφορα είδη αξιολογήσεων για την υποστήριξη πλάνων και ενεργειών.

Οι συνεδρίες leadership coaching διεξάγονται μέσω βιντεοκλήσεων ή αυτοπροσώπως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

5

Συνολική ανάλυση & αξιολόγηση

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας coaching, παρέχουμε στους πελάτες μας τακτικά reports σχετικά με την πρόοδο και την τρέχουμε κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων τάσεων, δεδομένων προόδου και συστάσεων, πάντα με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των συνεργατών μας. Η πρόοδος του coaching αναλύεται και αξιολογείται σε τακτική βάση για να μας βοηθήσει να καθορίσουμε τα επόμενα αμοιβαία βήματα.

6

Τελικό coaching

Το πρόγραμμα coaching τελειώνει όταν επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Οφέλη από το executive coaching

 • Αυξημένη αυτογνωσία
 • Βελτιωμένη αυτορρύθμιση
 • Υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης
 • Ενίσχυση γνωστικής λειτουργίας κατά την εργασία
 • Ενίσχυση της σιγουριάς και εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον
 • Καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες
 • Βελτιωμένες ικανότητες ηγεσίας
 • Ενδυνάμωση και motivation του προσωπικού
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας και της ικανότητας να ακούν και να κατανοούν τον παλμό του δυναμικού τους
 • Υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Εξατομικευμένη προσοχή από έναν έμπιστο coach
 • Πολλές ευκαιρίες να δοκιμάσετε νέες δεξιότητες μέχρι να γίνουν η δεύτερη φύση σας χωρίς τον φόβο της αποτυχίας

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα για το executive leadership coaching είναι η ετοιμότητα του πελάτη να:

why itechscope
 • Είναι έτοιμος να πάει ένα επίπεδο πιο πάνω
 • Θέλει να μάθει, να εξελιχθεί και να αποδώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα
 • Είναι ανοιχτός σε νέες προσεγγίσεις και να θέλει κίνητρο για την αλλαγή
 • Είναι πρόθυμος να λάβει feedback και υποστήριξη από άλλους
 • Είναι διαθέσιμος να επενδύσει χρόνο και ενέργεια για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων

Το αποτέλεσμα

Μέσω του αυξημένου προγραμματισμού και της επικοινωνίας, το executive coaching διασφαλίζει ότι τα ταλέντα αξιοποιούνται σωστά, προωθώντας τελικά την κοινή μακροπρόθεσμη επιτυχία τόσο για την εταιρεία όσο και για το άτομο.