Businesses | SME | Teams | Organizations

Σχεδιασμένο για Εταιρείες, ΜΜΕ (SMEs), Ομάδες & Οργανισμούς

Στην iTechScope, πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο η γνώση των κανόνων ή η συμμόρφωσή τους με αυτούς που καθιστά μία ομάδα ισχυρή, αποδοτική και παραγωγική. Η επιδίωξή του ίδιου οράματος, η συμμετοχή στη διαδικασία, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις είναι μερικές από τις βασικές αξίες που έχουν οι ομάδες συνεργιστικής και υψηλής απόδοσης.

Με γνώμονα αυτές, δημιουργήσαμε μια μοναδική υπηρεσία team Coaching

που επικεντρώνεται στην υποστήριξη του σχηματισμού, της δυναμικής και της συνεχιζόμενης συντήρησης και τόνωσης των εταιρειών, των επιχειρήσεων, των εταιρικών ομάδων και των οργανισμών παρέχοντάς τους το υποστηρικτικό περιβάλλον, τα κίνητρα και το πώς πρέπει πρέπει να λειτουργούν συνεργιστικά και ολιστικά για να πετύχουν.

Πώς ακριβώς το καταφέραμε αυτό;

Η προσέγγισή μας

Το team coaching λειτουργεί στον πυρήνα της ομάδας δημιουργώντας μια συστηματική παρουσία έως ότου οι προωθούμενες αξίες και το όραμα είναι κοινό για κάθε μέλος. Ο στόχος της προσέγγισής μας είναι να καθοδηγήσουμε την ομάδα προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας, του CEO ή του Leader και να υπερβεί τις τρέχουσες ικανότητές του. Αυτό καθίσταται δυνατό με:

 • Τον εντοπισμό και την ανοιχτή αντιμετώπιση των αδυναμιών της ομάδας, προκειμένου να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα
 • Την ενίσχυση των δυνατών στοιχείων την ομάδας ώστε να γίνουν οι πυλώνες για την επιτυχία τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος Team Coaching περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία κουλτούρας εκπαίδευσης & απόδοσης: διαμόρφωση της ομάδας, προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας, καθορισμός ορίων και κανόνων και αφοσίωση στη διαδικασία, απαραίτητα στοιχεία για την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Προώθηση των αλλαγών μέσω παραδειγμάτων: Υποστήριξη και προτροπή της ομάδας να αλλάξει τρόπους σκέψης και δράσης, εκπαίδευση της ομάδας στη διαχείριση εποικοδομητικής κριτικής, καθώς και σε πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών τόσο εντός όσο και εκτός της ομάδας.
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων: Αξιολόγηση των ατομικών και συλλογικών δυνατοτήτων, δημιουργία απογραφής των πλεονεκτημάτων της ομάδας, εντοπισμός των κενών και αδυναμιών, δημιουργία πλάνων εκπαίδευσης.
 • Ενθάρρυνση πειραματισμού και τολμηρών αποφάσεων: Ενθάρρυνση της ανάληψης ευθυνών και δημιουργικού πειραματισμού, πρόκληση, υποστήριξη και διαχείριση τολμηρών αποφάσεων, υποστήριξη μάθησης και προβληματισμού, εορτασμός των επιτυχιών και αποτελεσμάτων, καλλιέργεια κουλτούρας αναγνώρισης και αυτογνωσίας.

Η Διαδικασία

Οι συνεδρίες του team coaching συνήθως ολοκληρώνονται σε 4-6 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο επαγγελματίας team coach βοηθά την ομάδα να επιταχύνει την εκπαίδευση και να βελτιώσει την απόδοσή της. Όταν η ομάδα είναι έτοιμη για Coaching, ένας επαγγελματίας Coach της iTechScope προγραμματίζει τακτικές συνεδρίες με την ομάδα (μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές το μήνα ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα και τις ανάγκες) για να επιτύχει ταυτόχρονα σωστή εκπαίδευση και παραγωγικές επιδόσεις που θα φέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα και θα αναπτύξουν τις ατομικές και συλλογικές δεξιότητες των Coachees.

Καθώς η διαδικασία προχωράει, εστιάζουμε και εξετάζουμε τους ακόλουθους σημαντικούς πυλώνες:

1

Ανάλυση

Αναλύουμε την ομάδα ως σύστημα καθώς και το μεγαλύτερο σύστημα στο οποίο ανήκει.

2

Σχεδιασμός

Συζητάμε το κοινό όραμα και θέτουμε στόχους και προτεραιότητες της ομάδας ώστε να ξεκινήσει το coaching και να τελειώσει με σαφείς στόχους.

3

Βελτίωση

Ενισχύουμε τη ψυχολογία της ομάδας για να αυξήσουμε το προσωπικό και συνολικό κίνητρο στις δύσκολες προκλήσεις και αποφάσεις.

4

Αξίες

Αναγνωρίζουμε και αναλύουμε τις αξίες που εκφράζονται μεταξύ των μελών της ομάδας μέσω μοντέλων συμπεριφοράς και επικοινωνίας και βοηθάμε την Ομάδα να σχηματίσει μια λίστα με τις βασικές αξίες που θέλει να ακολουθεί και να αντιπροσωπεύει.

5

Σαφείς στόχοι

Αναλύουμε τις ανάγκες της ομάδας και της εταιρείας, θέτουμε μελλοντικούς σαφείς στόχους και συζητούμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

6

Κανάλια επικοινωνίας

Παρουσιάζουμε και ενθαρρύνουμε την ομάδα να αναπτύξει γνήσιες προσωπικές σχέσεις, να μοιραστούν το feedback τους με το κάθε μέλος, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες βελτίωσης και ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος και όλα τα διαφορετικά μέσα για να δείξουν εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για μεγάλες ή μικρές πράξεις και καθήκοντα. Σχεδιάζουμε επίσης το κοινό έδαφος και επιλύουμε τις διαφορές μεταξύ των μελών της ομάδας.

7

Follow up & αξιολόγηση coaching

Μένουμε σε επικοινωνία με εσάς για να καταγράψουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, να επικοινωνήσουμε τον αντίκτυπο του coaching και να αναγνωρίσουμε τις αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των μελών της Ομάδας.

Η διάρκεια της συνεργασίας και οι συνεδρίες εξαρτώνται από τις ανάγκες του πελάτη και τον ρυθμό με τον οποίο επιτυγχάνονται οι αλλαγές στην ομάδα.

Πολύ συχνά, ο coach της ομάδας συμμετέχει σε πολλές σημαντικές συναντήσεις, προσφέροντας βοήθεια και καθοδήγηση, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και δέσμευση για τα αποτελέσματα των συνεδριών

Τα οφέλη

Με την πρόσληψη ενός team coach, τόσο η ομάδα όσο και η εταιρεία είναι σε θέση να:

 • Αυξήσουν την αποδοτικότητα τους
 • Αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και της διοίκησης
 • Δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εργασίας με ξεκάθαρους στόχους και όραμα
 • Αυξήσουν την αίσθηση εργασιακής τους ικανοποίησης
 • Διατηρήσουν την oμάδα ανέπαφη
 • “Ξεκλειδώσουν” και να ενισχύσουν τις δυνατότητες κάθε μέλους της ομάδας
 • Προσδιορίσουν τα προβλήματα κάθε μέλους της ομάδας και να βρεθούν λύσεις
 • Συνεργαστούν με τη διοίκηση για να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας
 • Προωθήσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις
 • Να μετατρέψουν τις δυσλειτουργίες της ομάδας σε ευκαιρίες ανάπτυξης και επιτυχίας

Το αποτέλεσμα

Το team coaching ενισχύει τα μέλη της ομάδας, τους φέρνει πιο κοντά και τους εμπνέει να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους και να συνεργαστούν με γνώμονα την επιτυχία.