Αποποίηση ευθύνης

Η Itechscope χρησιμοποιεί εύλογη προσοχή στη συνολική συλλογή αυτού του ιστότοπου (www.itechscope.com) και στο περιεχόμενό του.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η itechscope θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι μόνο ακριβείς πληροφορίες αναρτούνται στην ιστοσελίδα. Η Itechscope δεν εγγυάται ή διασφαλίζει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών, περιεχομένου ή υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Itechscope δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εξαιτίας της εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

Η Itechscope δεν προβάλλει δηλώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων που διαφημίζονται στον ιστότοπο www.itechscope.com και δεν εγγυάται ότι οποιοσδήποτε πελάτης θα προσφέρει σε οποιονδήποτε υποψήφιο μια συνέντευξη ή θα απαντήσει στην υποβολή των υποψηφίων από τις πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διαβάστε την πολιτική απορρήτου

Privacy Policy